до този момент

до този момент
словосъч. - досега, преди това

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • от този момент — словосъч. занапред, отсега нататък, тепърва, в бъдеще, оттук, оттук нататък …   Български синонимен речник

  • оттогава — нар. от онова време, отдавна, от преди, от този момент, от онзи момент …   Български синонимен речник

  • по настоящем — словосъч. сега, в този момент, в настоящия момент, в настояще време, сега засега, днес за днес …   Български синонимен речник

  • досега — нар. до този момент, преди това нар. някога, по рано, преди нар. още, все още, дотогава …   Български синонимен речник

  • оттук — нар. от това място, от тази страна, от тоя край нар. от този момент …   Български синонимен речник

  • преди това — словосъч. до този момент, досега …   Български синонимен речник

  • Движение Сопротивления (Болгария) — Памятник партизанам, погибшим в бою 25 июня 1944 года возле села Еремия Движение Сопротивления в Болгарии в 1941 1944 это организованное сопро …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”